Nové doplnené vydanie príručky o tom, ako sa brániť proti diskriminácii prostredníctvom práva.

Príručka aktualizuje a rozširuje informácie, ktoré Poradňa pre občianske a ľudské práva po prvý krát publikovala v čase, keď bol na Slovensku prijatý tzv. antidiskriminačný zákon.

Odvtedy sa antidiskriminačný zákon už takmer dvadsať rokov reálne využíva ako prostriedok ochrany pred diskrimináciou a k tomu sme sa svojou prácou snažili prispieť aj my v Poradni. V rámci svojej činnosti sme poskytovali právne poradenstvo v prípadoch diskriminácie a antidiskriminačný zákon sme využili v mnohých súdnych konaniach pri zastupovaní Rómok a Rómov, ktorí boli diskriminovaní. Na ochranu pred diskrimináciou sme aktívne využívali aj ďalšie existujúce právne prostriedky. Príručka je tak obohatená aj o niektoré naše praktické skúsenosti s využívaním týchto právnych prostriedkov – prináša náš pohľad na to, ako tieto nástroje proti diskriminácii v súčasnosti v praxi fungujú.

Príručka sa naďalej sústreďuje predovšetkým na súvislosti diskriminácie na rasovom či etnickom základe, ale nezabúda ani na iné dôvody diskriminácie a stručne sa im venuje.

Nové doplneného vydanie manuálu sme vydali v rámci realizácie projektu „Presadzovanie rovnosti Rómov a Rómok na v Slovinsku a na Slovensku.“

Financované Európskou úniou.