Tento manuál zhŕňa kľúčové informácie, ktoré sme v januári 2023 prezentovali na nami organizovanom workshope pre právničky a právnikov dvoch kľúčových domácich nezávislých inštitúcií na ochranu ľudských práv – Slovenského národného strediska pre ľudské práva a Kancelárie verejného ochrancu práv. Sumarizuje naše vybrané praktické skúsenosti so strategickou litigáciou prípadov diskriminácie, vrátane prekážok a výziev v tejto oblasti a približuje spôsoby, ako sa ich v Poradni usilujeme prekonávať. Je určený najmä právnikom a právničkám a ktoré zastupujú či v budúcnosti budú zastupovať diskriminované osoby v súdnych konaniach na ochranu pred diskrimináciou alebo pre mimovládne organizácie.

Financované Európskou úniou.