Táto kniha prináša desať príbehov Rómok a Rómov, ktorí sa pre svoj etnický pôvod stretli s diskrimináciou či iným porušovaním svojich práv a rozhodli sa brániť. Využili dostupné právne nástroje a s podporou našej mimovládnej organizácie sa domáhali spravodlivosti na súdoch. A to napriek mnohým prekážkam. Ľudia v tejto knihe obhajovali svoje práva prostriedkami, ktoré sa u nás takmer vôbec nevyužívali. Kráčali právnymi cestami, ktoré boli málo prebádané. Ich úsilie má význam pre celú spoločnosť. Ich príbehy inšpirujú.

Publikácia bola vydaná v rámci projektu ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’. Projekt bol podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.