logo
logo
hľadať

O nás

Naša vízia

Zlepšovať úroveň právnej ochrany

Zabezpečujeme, aby tí/tie, ktorí/-é porušujú ľudské práva iných, boli za toto svoje konanie zodpovední/-é
a aby jednotlivci, ktorých ľudské práva boli porušované, sa domohli na slovenských súdoch spravodlivosti. Našou snahou je, aby sa súdy stali hybnou silou vedúcou k hlbším sociálnym zmenám.

Posilňovať

Podporujeme tých, ktorých ľudské práva boli porušené a poskytujeme im potrebnú podporu tak, aby sa porušovaniu ľudských práv aktívne bránili.

Vzdelávať

Šírime informácie o ochrane ľudských práv pre rôzne cieľové skupiny v našej spoločnosti. Informujeme zodpovedné štátne inštitúcie o medzinárodných záväzkoch v oblasti ochrany ľudských práv a presadzujeme, aby tieto záväzky uvádzali do života.

Náš tím

„Sme tím angažovaných ľudí,
ktorým záleží na
dodržiavaní ľudských práv. “

Členovia a členky tímu

Vanda Durbáková

Advokátka a štatutárna zástupkyňa

Štefan Ivanco

Programový koordinátor

Agáta Duchoňová

Koordinátorka pre terénny monitoring

Lenka Tóthová

Manažérka kancelárie

Nasťa Čonková

Pracovníčka pre terénny monitoring

Veronika Duždová

Pracovníčka pre terénny monitoring

Šárka Dušková

ad hoc spolupracujúca právnička

Lucia Havrilková

Stážistka

Správna rada

Michal Čermák

právnik

Ingrid Giňová

rómska aktivistka

Ruben Pellar

romista a prekladateľ

Dôležité dokumenty

INFORMÁCIE O OCHRANE A SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Pridané: 22. 10. 2021 12:00

Stiahnuť dokument

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA Pridané: 22. 10. 2021 12:00

Stiahnuť dokument