logo
logo
hľadať

Podporte nás

Spoločne môžeme prispieť k tomu, aby sa nám všetkým, vrátane menšín, v našej spoločnosti žilo dobre. Ak je toto aj vaša vízia, budeme radi za vašu podporu. Vašu podporu považujeme za prejav dôvery v našu činnosť. So všetkými finančnými a nefinančnými darmi nakladáme zodpovedne, efektívne a transparentne. O ich využití informujeme pravidelne v našich výročných správach.

IBAN: SK 82 7500 0000 0040 2997 3859
SWIFT kód: CEKOSKBX

Prispejte k presadzovaniu rovnosti všetkých ľudí v dôstojnosti a právach

Prispejte nám 10 €
naskenovaním QR kódu

Vecný dar alebo služba

Nezanedbateľnú časť našich výdavkov tvoria náklady na kancelárske potreby, tlač, organizáciu vzdelávacích podujatí, preklady právnych podaní do angličtiny a podobne. Vecný dar či poskytnutie služby, ktoré nám ponúknete bezplatne či za zvýhodnených podmienok, sú pre nás veľmi cenné. V prípade, že sa chcete o možnostiach podpory formou vecného daru alebo poskytnutia služby dozvedieť viac, nás neváhajte kontaktovať.

o možnostiach podpory formou vecného daru alebo poskytnutia služby dozvedieť viac, nás neváhajte kontaktovať.

Čítaj ďalej Menej

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľnícku prácu každého dobrovoľníka/ dobrovoľníčky si vážime, pretože vytvára vzájomný priestor pre spoločnú realizáciu aktivít smerujúcich k ochrane ľudských práv.

V tomto období obzvlášť privítame dobrovoľnícku prácu na prekladoch textov z/do anglického jazyka, grafike a administratíve.

V prípade, že sa chcete o možnostiach dobrovoľníctva dozvedieť viac, nás neváhajte
kontaktovať.

Čítaj ďalej Menej

Partnerstvo

Sme etablovanou mimovládnou organizáciou, ktorej činnosť na ochranu práv menšín dlhodobo priťahuje pozornosť médií (vrátane zahraničných ako The New York Times, CBC či NPR) a širokej verejnosti. Ako jediná mimovládna organizácia zo strednej Európy sme v roku 2012 získali výročnú cenu Francúzskej republiky „Sloboda – rovnosť – bratstvo“.

Finančná či iná podpora našej práce zo strany vašej spoločnosti bude zároveň spojením jej mena s podporou univerzálnych hodnôt ľudských práv, dôstojnosti každého človeka a spravodlivosti, ktoré presadzujeme.

Informácie o vašej podpore zverejníme na našej internetovej stránke a vo výročných správach.
V prípade, že sa chcete o možnostiach partnerstva dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať.

Čítaj ďalej Menej