logo
logo
hľadať

Kontaktujte nás

IČO: 37867270
DIČ: 2021696611

IBAN: SK 82 7500 0000 0040 2997 3859
SWIFT kód: CEKOSKBX

Napíšte nám

Vašu podporu považujeme za prejav dôvery v našu činnosť. So všetkými finančnými a nefinančnými darmi nakladáme zodpovedne, efektívne a transparentne.