Príručka maďarskej mimovládnej organizácie Chance for Children Foundation zhromažďujúca existujúce poznatky, argumenty, rozhodovaciu prax súdov a pokrokové myšlienky týkajúce sa segregácie rómskych detí vo vzdelávaní.

Publikácia sa v úvode venuje definícii segregácie a medzinárodným štandardom proti diskriminácii vo vzdelávaní. Opisuje osobitosti strategickej litigácie a na príkladoch konkrétnych súdnych konaní o namietanej segregácii vo vzdelávaní popisuje rozhodovaciu prax súdov. V závere sumarizuje ďalšie kroky, ktoré je potrebné v boji proti segregácii urobiť v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Grécku, v Českej republike a na Slovensku.

Pri tvorbe príručky sme poskytovali konzultácie v súvislosti so situáciou v danej oblasti na Slovensku.