24. októbra 2022 sme sa stretli s poslancom NR SR Petrom Pollákom ml. a spoločne sme hovorili o konkrétnych možnostiach odškodnenia nezákonne sterilizovaných žien na Slovensku.

Pán poslanec už od minulého roka vyvíja iniciatívu, aby Slovensko nezákonne sterilizované rómske ženy aj odškodnilo. So zástupkyňami poškodených žien sa pán poslanec stretol aj osobne počas zasadnutia Výboru NR SR pre ľudské práva v júli 2021. Následne 25. novembra 2021 sa vláda všetkým ženám poškodeným touto praxou ospravedlnila. Už musí nasledovať len ich odškodnenie.

Veríme, že aj toto osobné stretnutie s pánom poslancom, prispeje k tomu, že štát už konečne prijme opatrenia, ktoré umožnia účinné odškodnenie poškodených žien. Vládu k tomu vyzval aj Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie v svojich ostatných záverečných zisteniach z augusta 2022.

Je však nevyhnutné, aby súčasťou nastavovania systému odškodnenia boli aj samotné poškodené ženy a aby systém odškodnenia bol nastavený tak, aby bol dostupný pre čo najväčší počet poškodených žien. Len tak bude spravodlivosti učinené zadosť.

***

Advokačné stretnutia realizujeme v rámci projektu ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatská nadácia.