Minulý týždeň sme sa stretli s poslankyňami Národnej rady SR za Progresívne Slovensko Ingrid Kosovou a Beátou Jurik. Ich pozvanie sme vnímali ako príležitosť pohovoriť s nimi o témach, ktorým sa v Poradni venujeme.

  • Prístup nezákonne sterilizovaných žien k spravodlivosti a prijatie odškodňovacieho zákona
  • Segregácia rómskych detí v školstve a jej odstraňovanie
  • Segregácia a zlé zaobchádzanie s rómskymi ženami v pôrodniciach
  • Nedostatok mechanizmu odškodniť osoby, ktoré sa domohli spravodlivosti po podaní individuálnych sťažností pred výbormi OSN
  • Strategických súdnych sporoch, ktoré v Poradni vedieme v prípadoch diskriminácie a policajného násilia Rómok a Rómov

S poslankyňami sme sa zhodli, že sú to témy, ktoré aj ony považujú za pálčivé a venujú im ako poslankyne pozornosť. Ubezpečili sme ich, že my im v Poradni aj naďalej budeme presadzovať, aby vláda a zodpovedné štátne inštitúcie prijímali opatrenia na zlepšenie situácie rómskych žien a ich detí a všeobecne práv rómskej menšiny na Slovensku. Veríme, že v tomto našom úsilí nájdeme podporu u politických strán zastúpených v parlamente, vrátane Progresívneho Slovenska.