Spoločne so zástupkyňami Karpatskej nadácie a UNHCR sme sa včera na pracovnom obede v Košiciach stretli s Veľvyslancom USA na Slovensku Gautamom A. Ranom a jeho tímom.

Hovorili sme o pretrvávajúcich štrukturálnych nerovnostiach, ktorým u nás na Slovensku čelia Rómovia a Rómky. V rozhovore sme sa dotkli najmä:

  • Nezákonných sterilizácii rómskych žien, ktorá stále čakajú na legislatívu, ktorá umožní ich odškodnenie
  • Nedostatkov pri vyšetrovaní prípadov policajného násilia
  • Segregácii rómskych detí v slovenskom školstve a rómskej menšiny v bývaní
  • Vytváraniu podmienok na rovnosť príležitostí pri zamestnávaní Rómov a Rómok v regióne zo strany veľkých zahraničných korporácií.

S pánom veľvyslancom sme sa zhodli, že štátne inštitúcie majú povinnosť prijímať systémové opatrenia na vyrovnávanie uvedených nerovností, k čomu im má pomôcť aj pomerne veľký balík peňazí z Plánu obnovy. Za Poradňu sme vyjadrili znepokojenie a zdieľali s pánom veľvyslancom a jeho tímom naše zistenia, podľa ktorých vláda míňa uvedené finančné prostriedky aj na prehlbovanie segregácie rómskej menšiny či už na podporu rozšírenia kapacít čisto rómskych škôl či segregácie v bývaní.

Pán veľvyslanec na záver stretnutia vyjadril podporu práce mimovládnych organizácií, ktorú si veľmi vážime.

Forografia: ambasáda USA na Slovensku