Včera sme na podujatí v Košiciach predstavili našu novú správu, ktorá ponúka aktuálny pohľad na diskrimináciu Rómov a Rómok na Slovensku a v Slovinsku. Poznatky v nej vychádzajú aj z nášho intenzívneho monitoringu prípadov porušovania ľudských práv vo vylúčených rómskych komunitách na východnom Slovensku v roku 2023 a zabezpečovania bezplatnej právnej pomoci v mnohých týchto prípadoch.

Správa okrem iného približuje:

  • pretrvávajúce prejavy diskriminácie Rómov a Rómok, ktoré zdokumentovali naše rómske kolegyne v teréne
  • vybrané prípady diskriminácie aj iného porušovania práv Rómov a Rómok, v ktorých naša  právnička poškodeným poskytovala bezplatnú právnu pomoc,  
  • zdokumentované prípady diskriminácie, s ktorými sme obrátili na Slovenské  národné stredisko pre ľudské práva, ktoré sa v nich ďalej ako národný antidiskriminačný orgán na základe našich podnetov právne angažovalo.

Správa obsahuje aj viaceré odporúčania nie len pre národný antidiskriminačný orgán, ale aj štátne inštitúcie na vládnej úrovni, ktoré môžu zlepšiť ochranu rómskej menšiny pred diskrimináciou aj jej prístup k spravodlivosti v tejto oblasti. Veríme, že im inštitúcie budú venovať potrebnú pozornosť.

Správu si môžete prečítať na tomto mieste.

Chceli by sme poďakovať účastníkom a účastníčkam podujatia za ich aktívnu účasť a právničkám Slovenského národného strediska pre ľudské práva za ich prezentáciu na podujatí.   

Správa bola vypracovaná a odprezentovaná v spolupráci s partnerskými organizáciami Minority Rights Group Europe a EPEKA, Slovinsko v rámci projektu „Presadzovanie rovnosti Rómov a Rómok na Slovensku a v Slovinsku“. Financované Európskou úniou.

Autor fotografií: Ján Varchola