10. decembra 2022 sme zorganizovali tréning pre rómskych aktivistov a aktivistky, ktorý bol zameraný na na problematiku ochrany ľudských práv rómskej menšiny a ochranu pred diskrimináciou. Zdieľali sme na ňom naše skúsenosti s presadzovaním ľudských práv Rómov a Rómok na Slovensku s využitím právnych prostriedkov ochrany.

Na tréningu sme spoločne okrem iného hovorili o tom, ako rozpoznať prípady porušovania ľudských práv a diskriminácie a aké sú právne prostriedky ochrany pred diskrimináciou

Zdieľali sme na ňom tiež naše skúsenosti s riešením prípadov diskriminácie a policajného násilia a prostredníctvom práce v skupinách sme na ňom riešili konkrétne prípady z praxe.

Cieľom tréningu bolo tiež posilniť našu vzájomnú spoluprácu s rómskymi aktivistkami a aktivistami smerom k presadzovaniu ľudských práv Rómov a Rómov do budúcna a vytvoriť priestor na vyjadrenie podpory a vzájomné sieťovanie sa.

Ďakujeme všetkým rómskych aktivistkám a aktivistom za ich aktívnu účasť. Veríme, že v budúcnosti poznatky získané počas tréningu uplatnia aj v praxi. V Poradni im v tomto smere radi poskytneme právnu podporu.

Za fotografie z podujatia ďakujeme Maji Bodnárovej.

Podujatie sme zorganizovali v rámci projektu „Presadzovanie rovnosti Rómov a Rómok v Slovinsku a na Slovensku“, ktorý realizujeme s partnerskými organizáciami  Minority Rights Group InternationalEPEKA, Slovinsko.

Projekt je financovaný Európskou úniou.