V dňoch 19. augusta a 10. septembra 2021  sme sa spolu s rómskymi aktivistkami stretli na ďalších dvoch stretnutiach v Prešove. Vrátili sme sa k našej účasti na júlovom zasadnutiu parlamentného výboru pre ľudské práva k otázke odškodnenia nezákonne sterilizovaných rómskych žien a plánovali v tomto smere ďalšie nadväzujúce aktivity. Podľa dostupných informácií venuje v súčasnosti tejto otázke pozornosť ministerstvo spravodlivosti. Veríme, v ďalšom období k nej zasadne okrúhly stôl aj za účasti vládnych predstaviteľov a predstaviteliek, na ktorom dostaneme spolu so zástupkyňami poškodených žien priestor opäť hovoriť.

Rómske aktivistky veľmi potešil list, ktorý im zaslala Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović , a ktorým  vyjadrila solidaritu a podporu ich úsiliu. Komisárka v ňom okrem iného uviedla:

„Píšem vám, aby som vyjadrila svoju podporu vášmu úsiliu a ukázala vám, že na vás nezabúdame. Ako komisárka Rady Európy pre ľudské práva je mojou úlohou presadzovať, aby si európske krajiny plnili svoje záväzky v oblasti ochrany ľudských práv.“

„Vaša situácia sa ma hlboko dotkla. Viem si len predstaviť hlboký dopad toho, že vykonaním zákroku vám bola odopretá najzákladnejšia sloboda rozhodnutia pri výbere toho, čo sa stane s vaším telom, a vášho rozhodnutia o tom, či budete mať deti. A ako neschopnosť vlády spravodlivo uznať toto porušenie len prispela k ďalšej vašej bolesti.“

„Rozumiem tomu, že nedostatok pokroku v tejto veci v priebehu mnohých rokov musí byť pre vás frustrujúci a demotivujúci a zdieľam túto vašu frustráciu. Som však naozaj ohromená vašou odvahou a vaším odmietnutím vzdať sa. A môžem vám sľúbiť, že sa tiež nevzdám a budem stáť po vašom boku aj naďalej.“

„Budem ďalej pozorne sledovať vývoj v nasledujúcom období, najmä s výhľadom na akékoľvek návrhy vlády týkajúce sa možného dosiahnutia odškodnenia pre poškodené ženy. A nebudem váhať znova prehovoriť, keď to bude potrebné. Medzitým máte moju solidaritu a želám vám odvahu a silu v nasledujúcich časoch.”

List od komisárky povzbudil rómske aktivistky k tomu, aby vo svojom dlhoročnom úsilí pokračovali.

Naše septembrové stretnutie vytvorilo zároveň priestor hovoriť s rómskymi aktivistkami o tom: 1./ ako súčasná pandémia prehĺbila nerovný prístup rómskych detí v ich komunitách k vzdelaniu, ktoré prebiehalo dlhé mesiace dištančne a 2./ akým prekážkam čelili ľudia v ich komunitách v prístupe k registrácii na očkovaniu proti koronavírusu, ktorá prebiehala cez internet. Na tieto nerovnosti plánujeme spoločne v ďalšom období upozorniť.

Stretnutia sme zorganizovali vďaka finančnej podpore Open Society Foundations a Slovensko-českého ženského fondu.