Dňa 9. augusta 2022 sme sa stretli s rómskymi aktivistkami v Prešove, aby sme zhodnotili naše ostatné sieťovacie stretnutie s rómskymi ženami z ČR, ktoré sa konalo v júni na Šírave

Zdieľali sme na ňom tiež zážitky spojené s účasťou rómskych aktivistiek na pietnom akte, ktorý sa konal minulý týždeň v Múzeu SNP v Banskej Bystrici pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu

V neposlednom rade sme hovorili aj o ďalších spoločných aktivitách, ktoré plánujeme zrealizovať nasledujúce týždne.

Na spoločné stretnutia s rómskymi aktivistkami sa vždy tešíme.

Je pre nás v Poradni dôležité vytvárať priestor, kde majú ženy možnosť sa vzájomne stretnúť, porozprávať, plánovať, no aj piť kávu a dať si dobré jedlo.

Je úžasné, že dve z účastníčok týchto stretnutí sa stali našimi kolegyňami a postupne budú viac a viac zapojené do ich organizačnej a obsahovej prípravy.

Stretnutie sme zorganizovali vďaka finančnej podpore nadácie Sigrid Rausing Trust v rámci poslytnutého inštitucionálneho grantu.