Štátne orgány na Slovensku v tomto období venujú opäť zvýšenú pozornosť potrebe odškodnenia nezákonne sterilizovaných žien. Naša mimovládna organizácia spolu so skupinou nezákonne sterilizovaných rómskych žien už takmer 20 rokov presadzuje pre poškodené ženy spravodlivosť a vyzýva štátne orgány na prijatie systémových krokov v tejto oblasti. K prijatiu opatrení vyzýva vládu aj verejná ochrankyňa práv a medzinárodné inštitúcie, v týchto dňoch aj Komisárka Rady Európy pre ľudské práva. 

Poradňa pre občianske a ľudské práva už od roku 2003 spoločne s rómskymi aktivistkami presadzuje spravodlivosť pre ženy, ktoré boli v minulosti nezákonne sterilizované. Mnoho prípadov  tohto druhu zdokumentovala a viacero poškodených rómskych žien následne zastupovala v súdnych konaniach. Niektoré zo žien sa po mnohých rokoch domohli spravodlivosti až na Európskom súde pre ľudské práva, ktorý potvrdil závažné porušenie ich práv. 

V súlade s odporúčaniami mnohých medzinárodných ľudskoprávnych inštitúcií a správou Verejnej ochrankyne práv – Poradňa dlhodobo presadzuje, aby boli poškodené ženy odškodnené systémovo na základe prijatého zákona, ktorý by to umožnil.

V novembri 2020 sa verejná ochrankyňa obrátila na Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s podnetom na prerokovanie problematiky protiprávnych sterilizácií rómskych žien a potrebných opatreniach v tomto smere. Dňa 21. júna 2021 o nej za prítomnosti dvoch rómskych žien, zástupcu Poradne a verejnej ochrankyne práv rokoval Výbor NR SR pre ľudské práva.  

V ostatných dňoch zároveň adresovala vláde a ministerstvu spravodlivosti v tejto otázke list Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovič, v ktorom žiada vládu SR, aby vytvorila mechanizmus, na zabezpečenie rýchleho a účinného prístupu k odškodneniu pre nezákonne sterilizované ženy. Ministerka spravodlivosti SR vo svojej odpovedi na jej list uviedla, v súčasnosti zvažuje možnosti nápravy v spolupráci s príslušnými ministerstvami a s podporou predsedu vlády.

Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva k tomuto vývoju uviedol: 

Je dôležité, že zodpovedné inštitúcie po mnohých rokoch venujú problematike  nezákonných sterilizácií žien opäť zvýšenú pozornosť. Prax nezákonných sterilizácií, ktorá bola našom území celé desaťročia prítomná dlhodobo vrhá zlé svetlo na Slovensko v zahraničí . Náš štát sa musí raz a navždy s touto neľudskou praxou  náležite vysporiadať. Náhrada škody nikdy nenapraví utrpenie, ktoré nezákonné sterilizácie spôsobili poškodeným. No  Slovensko môže toto utrpenie náhradou škody aspoň trochu zmierniť a dokázať, že je naozaj demokratický a právny štát.

Jedna z poškodených rómskych žien uviedla:

Mňa sterilizovali v roku 1997, po pôrode druhého dieťaťa. Bola som mladá mala som 18 rokov. Podpísala som papiere, lebo mi povedali, že pri ďalšom tehotenstve zomriem ja alebo dieťa. Bála som sa, tak som podpísala. Zničili mi život. Aj keď žiadne odškodnenie mi už to čo som pretrpela nevráti, verím, že sa už konečne dočkáme spravodlivosti.

Tlačová správa v PDF je dostupná na tomto mieste.

Informácia o projekte, v rámci ktorého bola táto tlačová správa vydaná:

Projekt ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.