tátne orgány na Slovensku v tomto období venujú opäť zvýšenú pozornosť potrebe odškodnenia nezákonne sterilizovaných žien. Poradňa pre občianske a ľudské práva spolu so skupinou nezákonne sterilizovaných rómskych žien už takmer 20 rokov presadzuje pre poškodené ženy spravodlivosť a vyzýva štátne orgány na prijatie systémových krokov v tejto oblasti. K prijatiu opatrení vyzýva vládu aj verejná ochrankyňa práv a medzinárodné inštitúcie, v týchto dňoch aj Komisárka  Rady Európy pre ľudské práva.