Vláda SR dnes prijala uznesenie, ktorým odsúdila násilné sterilizácie rómskych žien a poškodeným ženám sa ospravedlnila. K nezákonným sterilizáciám bez poskytnutia informovaného súhlasu dochádzalo v slovenských nemocniciach do roku 2004. Naša mimovládna organizácia, ktorá dlhodobo presadzuje spravodlivosť pre poškodene rómske ženy – prijatie uznesenia privítala. Zdôrazňujeme však, že pre dosiahnutie spravodlivosti pre poškodené ženy v súlade s medzinárodným právom je potrebné zabezpečiť aj ich odškodnenie.    

Prípady nezákonných sterilizácií sme zdokumentovali v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Centrum pre reprodukčné práva v roku 2003 v publikovanej správe Telo a Duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku. Viaceré z poškodených žien sa domohli s našou podporou spravodlivosti na Európskom súde pre ľudské práva aj slovenských súdoch. Dlhodobo však presadzujeme systémové riešenie tohto problému zo strany výkonnej a zákonodarnej moci. Vyzývali sme vládu SR k tomu, aby prijala za túto prax zodpovednosť, poškodeným ženám sa ospravedlnila a odškodnila ich.

S našou podporou sa za prijatie potrebných opatrení smerom k vláde a ďalším zodpovedným inštitúciám dlhodobo angažuje skupina nezákonne sterilizovaných rómskych žien aj ďalších rómskych žien.

Pani Jana – jedna z protiprávne sterilizovaných rómskych žien – k prijatiu zákona povedala:

„Dobre, že nám vláda povedala – prepáčte. Ja sama som si musela adoptovať dve deti. Lebo som mala len jedno a muž chcel ďalšie dieťa, ktoré som mu ja nevedela dať. Potom, ako ma nasilu sterilizovali. Teraz je dôležité, aby nás aj odškodnili. Aj keď žiadne peniaze nám nevynahradia to, že nám zničili život.“

Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradna k prijatiu uznesenia vlády povedal:

„Dnešné uznesenie vlády považujeme za významný posun smerom k zabezpečeniu spravodlivosti pre násilne sterilizované ženy a ich komunity, s ktorými už takmer 20 rokov spolupracujeme. Vnímame to zároveň aj ako významný posun smerom k tomu, aby sa slovenská spoločnosť s touto hanebnou praxou v plnej miere vyrovnala. Prijatým uznesením sa vláda prihlásila k vyspelým demokratickým štátom, ktorá dokážu reflektovať systémové porušovania ľudských práv menšín zo svojej minulosti. Ktoré sa dokážu k takýmto porušeniam naozaj postaviť čelom a verejne povedať poškodeným ľuďom – prepáčte.“

Vanda Durbáková, advokátka spolupracujúca s Poradňou, ktorá zastupovala viaceré poškodené rómske ženy v súdnych konaniach, reagovala:

„Po dnešnom ospravedlnení vlády musí nasledovať i druhý nevyhnutný krok, a síce prijatie zákona, ktorý umožní odškodniť  všetky poškodené ženy. Faktom je, že akákoľvek náhrada škody nikdy nenapraví utrpenie, ktoré nezákonné sterilizácie poškodeným  ženám spôsobili, toto utrpenie môže len trochu zmierniť. 

„Násilné sterilizácie rómskych žien sa na Slovensku celé desaťročia beztrestne vykonávali. Je naozaj najvyšší čas, aby sa Slovensko raz a navždy s touto hanebnou kapitolou svoje histórie náležite vysporiadalo,“

dodala Durbáková.

K schváleniu uznesenia sme vydali tlačovú správu.

Informácia o projekte, v rámci ktorého bola táto tlačová správa vydaná:

Projekt ‘Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.