Spoločne s viac ako 60 organizáciami sme vyzvali Európsku úniu, vlády členských štátov, OSN a ďalšie medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene zaviedli opatrenia na ochranu reprodukčného zdravia a práv žien a dievčat, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vlády Slovenska, Moldavska, Poľska, Maďarska a Rumunska vyzývame, aby:

  • vydali usmernenia objasňujúce, že starostlivosť o sexuálne a reprodukčné zdravie vrátane prístupu k núdzovej antikoncepcii, kontraceptívam a interrupcii, ako aj všetky formy zdravotnej starostlivosti spojenej s tehotenstvom a pôrodom, sú základnou zdravotnou starostlivosťou, ktorá by mala byť poskytovaná bezplatne,
  • zabezpečili, že núdzovú antikoncepciu bude možné poskytnúť bezodkladne bez lekárskeho predpisu a bezplatne všetkým utekajúcim z Ukrajiny,
  • postarali sa o legalizáciu a sprístupnenie medikamentóznej interrupcie v ranom štádiu tehotenstva pre všetky osoby utekajúce z Ukrajiny,
  • prijali účinné opatrenia na predchádzanie rodovo podmieneného násilia vrátane sexuálneho násilia a na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania – predovšetkým v okolí hraníc a ďalších hlavných tranzitných bodov.

Celú výzvu v slovenčine nájdete tu: http://moznostvolby.sk/vyzva-na-akciu/

Celú výzvu v angličtine nájdete tu: http://moznostvolby.sk/call-to-action/