Okresný súd Bratislava III rozsudkom vyhláseným dňa 29.7.2022 zamietol žalobu Poradne pre občianske a ľudské práva v prípade segregácie rómskych žien na pôrodnici prešovskej nemocnice. Súdne konanie Poradňa iniciovala na podanou verejnou žalobou podľa antidiskriminačného zákona. Rozsudok súdu prvej inštancie je podľa nás nezákonný a preto sme podali voči nemu odvolanie.