Mestský súdu Bratislava IV na pojednávaní dňa 7.5.2024 nezaviazal žalovaný štát zostúpený ministerstvom školstva a mesto Stará Ľubovňa k odstráneniu segregácie rómskych detí na základnej škole v lokalite Stará Ľubovňa – Podsadek. O segregácii na miestnej škole v decembri 2022 už právoplatne rozhodol Najvyšší súd SR. Mestský súd rozhodoval len o časti žaloby, ktorou sa domáhame nápravy protiprávneho stavu na danej škole. Naša mimovládna organizácia vedie od roku 2015 v tejto veci strategické súdne konanie.