Štátne inštitúcie vrátane ministerstva školstva sa dopustili segregácie rómskych detí na základnej škole v Terni a musia ju odstrániť. Svojím rozsudkom, ktorého písomné vyhotovenie nám ako žalobcom bolo doručené v týchto dňoch, o tom právoplatne rozhodol Krajský súd v Prešove. Potvrdil tak  rozsudok Okresného súdu v Prešove zo 6. novembra 2023. Ide o historicky prvý právoplatný rozsudok, ktorým slovenské súdy uložili štátnym inštitúciám povinnosť vypracovať plán na odstránenie segregácie vo vzdelávaní a následne ho naplniť.