Národná rada SR v týchto dňoch v druhom čítaní rokuje o návrhu zákona o odškodnení sterilizovaných osôb v rozpore s právom. Jeho cieľom je odškodniť ženy, ktoré boli v rokoch 1966 – 2004 nezákonne sterilizované bez poskytnutia informovaného súhlasu. Naša organizácia však upozorňuje na to, že súčasný návrh má viaceré závažné nedostatky. Mnohé poškodené ženy sa pravdepodobne odškodnenia nikdy nedomôžu, ak tieto nebudú odstránené. Podobnú výzvu už parlamentu zaslal národný antidiskriminačný orgán aj komisárka Rady Európy pre ľudské práva.