Dňa 29.7.2022 Okresný súd Bratislava III týmto rozsudkom zamietol našu verejnú žalobu podanú podľa antidiskriminačného zákona, ktorou sme namietali segregáciu rómskych žien na pôrodnici v prešovskej nemocnici. Rozsudok súdu nie je právoplatný, podali sme voči nemu odvolania na Krajský súd v Bratislave.