Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo dňa 27.10.2021 potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava III, ktorým vo februári 2020 zamietol verejnú žalobu našej mimovládnej organizácie proti Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom školstva SR, ktorou sme namietali segregáciu rómskych detí na základnej škole v obci Muránska Dlhá Lúka a neprijatie účinných opatrení na jej odstránenie. Žalobu sme podali v roku 2015 v dôsledku medializovanej výstavby modulovej školy v tesnej blízkosti miestnej segregovanej rómskej komunity.