Európsky súd pre ľudské práva rozsudkom v prípade M.B. a ostatní proti Slovensku z dňa 1.4.2021 rozhodol, že Slovensko porušilo právo sťažovateľov – troch rómskych chlapcov – na účinné vyšetrenie nimi namietaného policajného násilia. Tým porušili procesnú zložku práva na ochranu pred neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním podľa článku 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.