V októbri 2022 sme vypracovali materiál, v ktorom na základe našej expertízy popisujeme princípy, z ktorých by mal vychádzať legislatívny návrh na odškodnenie násilne sterilizovaných žien.