Vo februári 2024 sme sa listom obrátili na ministerku zdravotníctva a vyzvali sme ju k prijatiu opatrení na odstránenie rozsiahlych prejavov diskriminácie, ktorým rómske ženy dlhodobo čelia v oblasti zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie. Poukazujeme na to, že v rámci nášho monitoringu na východnom Slovensku naďalej bežne dokumentujeme rozličné prejavy zlého zaobchádzania s rómskymi ženami na pôrodniciach, vrátane ich umiestňovania do segregovaných „rómskych izieb.“ Zodpovedné štátne orgány doposiaľ nepodnikli účinné opatrenia na ich odstránenie.