Správa zachytáva osobné príbehy 38 rómskych žien z marginalizovaných komunít, kroré v nej popisujú, že zažívajú diskrimináciu a násilie v zdravotníckych zariadeniach gynekologickej a pôrodnej starostlivosti na východnom Slovensku.

Správa tiež zahŕňa odporúčania, ktoré by príslušné štátne inštitúcie mali podniknúť na to, aby zabezpečili rešpektovanie práv rómskych žien.