Projektom chceme presadzovať a chrániť ľudské práva Rómov a Rómiek – a to zvyšovaním povedomia o  pretrvávajúcom porušovaní ich práv  v spoločnosti aj medzi zodpovednými štátnymi inštitúciami, zlepšovaním uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy aj zabezpečovaním právnej podpory Rómom a Rómkami, ktorí a ktoré sa rozhodnú porušovaniu svojich práv brániť.  

Reagujeme ním na pretrvávajúce znevýhodnenia a štrukturálne nerovnosti, ktorým čelí rómska menšina na Slovensku a v Slovinsku v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnania a zdravotnej starostlivosti, ako aj na bariéry v prístupe k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie a iného porušovania ľudských práv v oboch krajinách.

V rámci projektu budeme monitorovať diskrimináciu Rómov a Rómiek a ich prístup k spravodlivosti, zrealizujeme odborné vzdelávanie o antidiskriminačnej legislatíve a právach menšín, ako aj vzdelávanie rómskych aktivistov a aktivistiek o tom, ako sa diskriminácii brániť. Okrem zabezpečovania právnej podpory Rómom a Rómkam, ktorí čelia porušovaniu svojich práv, budeme oznamovať prípady ich diskriminácie národnému antidiskriminačnému orgánu a v neposlednom rade presadzovať prijímanie potrebných systémových opatrení na ochranu rómskej menšiny pred diskrimináciou smerom k zodpovedným štátnym inštitúciám.

Projekt bezprostredne rozvíja našu doterajšiu dlhodobú prácu na ochranu ľudských práv Rómov a Rómiek na Slovensku.

Tento projekt realizujeme od 1. apríla 2022 do 31. marca 2024 – v spolupráci s partnerskými mimovládnymi organizáciami Minority Rights Group Europe so sídlom v Maďarsku a EPEKA v Slovinsku.

Tento program je financovaný Európskou Úniou.

Tento obsah vyjadruje názory Poradne pre občianske a ľudské práva a je jej výhradnou zodpovednosťou. Európska únia nepreberá žiadnu zodpovednosť za použitie informácií, ktoré obsahuje.