Rómske ženy na Slovensku naďalej čelia porušovaniu ľudských práv a viacnásobnej diskriminácii v rôznych oblastiach života. Závažné porušovania ich práv dlhodobo dokumentujeme aj v oblasti zdravotnej starostlivosti a reprodukčného zdravia. Rómske ženy sa stretávajú so segregačnými praktikami na pôrodníckych oddeleniach, rasovo motivovaným obťažovaním a ponižovaním, zanedbaním starostlivosti, fyzickým obmedzovaním a hrubým zaobchádzaním počas pôrodu či nedostatkami súvisiacimi s poskytovaním informovaného súhlasu zo strany zdravotníckeho personálu. V minulosti čelili praxi nezákonných sterilizácií, ktorá doposiaľ nebola dôkladne vyšetrená a poškodené ženy neboli primerane odškodnené. 

Týmto projektom chceme ďalej rozvíjať našu spoluprácu so skupinou rómskych aktivistiek a spoločne zlepšovať dodržiavanie reprodukčných práv rómskych žien na Slovensku. Na spoločných stretnutiach budeme plánovať aktivity na ochranu reprodukčných práv rómskych žien, ktoré budeme následne spoločne uskutočňovať. Vo vzťahu k štátnym inštitúciám budeme ďalej presadzovať potrebné opatrenia na zlepšenie situácie v tejto oblasti. Pre rómske aktivistky budeme tiež vytvárať priestor na zdieľanie ich príbehov a skúseností s porušovaním reprodukčných práv tak, aby sa o nich vo väčšej miere dozvedela široká verejnosť. V tomto smere chceme aktívne pracovať aj so sociálnymi sieťami a prepracovať našu internetovú stránku.   

Skupinu rómskych aktivistiek budeme tiež podporovať v sieťovaní a rozvíjaní spolupráce s inými rómskymi aktivistkami, ako aj skupinami a organizáciami, ktoré presadzujú práva žien. Budeme ich podporovať aj v mobilizácii ďalších rómskych žien v ich okolí. Chceme dosiahnuť, aby sa porušovanie reprodukčných práv dostalo do širšieho verejného povedomia a úsilie o potrebné zmeny získalo širšiu verejnú podporu.  

Projekt realizujeme v období od 1. januára do 31. augusta 2021 vďaka finančnej podpore Slovensko-českého ženského fondu