Projekt ďalej rozvíja naše aktivity v oblasti ochrany pred diskrimináciou a ochrany práv rómskej menšiny na Slovensku z predošlých rokov. Jeho cieľom je zlepšovať úroveň právnej ochrany pred diskrimináciou a presadzovať dodržiavanie garantovaných práv menšín na Slovensku prostredníctvom strategického vedenia súdnych sporov. Zameriavame sa predovšetkým na riešenie prejavov rasovej segregácie rómskych rómskych detí vo vzdelávaní, prípady rasovej diskriminácie v prístupe k zamestnaniu, ale aj prípady policajného násilia.

Projekt bol realizovaný v období od 1. októbra 2013 do 31. decembra 2014 vďaka finančnej podpore Open Society Foundations.