V piatok 20. januára 2023 sme predstavili našu novú knihu – Na ceste k spravodlivosti – ktorá prináša desať pozoruhodných príbehov Rómok a Rómov, ktorí a ktoré sa postavili za svoje práva. Všetci sa kvôli svojmu etnickému pôvodu v ostatných rokoch stretli s diskrimináciou či iným porušovaním svojich práv a rozhodli sa s našou podporou brániť na slovenských súdoch.

Vydali sa na cestu k spravodlivosti, ktorá bola mnohými nepoznaná. Ich úsilie má význam pre celú našu spoločnosť. Pričinili sa o to, aby domôcť sa spravodlivosti v prípadoch diskriminácie či iného porušovania ľudských práv – bolo pre iných ľudí do budúcna jednoduchšie.

Ich príbehy sú silné a inšpiratívne. Veríme, že môžu povzbudiť všetkých tých, ktorí čelia porušovaniu svojich práv a váhajú, či sa brániť právnou cestou. Rovnako veríme, že si knihu prečítajú aj zodpovedné štátne inštitúcie, ktoré majú na starosti zlepšovanie prístupu k spravodlivosti. Pretože príbehy v knihe poukazujú na pretrvávajúce prekážky, ktoré v tomto smere existujú.

Podujatie moderoval Roman Goroľ, ktorý sa o knihe rozprával so Štefanom Ivancom a Kristínou Mojžišovou, ktorí stáli pri tvorbe knihy a tiež s Veronikou Cibríkovou a Ivanom Horváthom, ktorých príbehy si v knihe môžete prečítať.

Knihu si môžete stiahnuť a prečítať online na tomto mieste.

Táto kniha bola vydaná v rámci projektu „Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami“. Tento projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a s Karpatskou nadáciou.