27. februára 2024 poslanci a poslankyne Národnej rady SR hlasovali v prvom čítaní o návrhu zákona, ktorého cieľom bolo zabezpečiť účinný prístup k spravodlivosti pre ženy, ktoré boli v minulosti násilne sterilizované. V Poradni sa za prijatie takéhoto zákona dlhé roky angažujeme.

Parlament žiaľ predložený návrh nechválil. Poslanci a poslankyne opozičných strán návrh podporili, za čo im patrí naša vďaka. Poslanci a poslankyne koaličných strán sa hlasovania zdržali. Na to, aby bol návrh v prvom čítaní schválený, chýbalo ešte niekoľko hlasov.

Osobitne chceme poďakovať predkladateľom a predkladateľke návrhu za ich iniciatívu – Petrovi Pollákovi, Anežke Škopovej, Lukášovi Bužovi a Viliamovi Tankóovi.

Medzinárodné právne predpisy však zodpovedné orgány verejnej moci na Slovensku naďalej zaväzuje k tomu, aby násilne sterilizované ženy účinne odškodnili. Je preto nutné, aby bol odškodňovací zákon v budúcnosti v parlamente opätovne predložený a napokon schválený.

V Poradni to budeme ďalej presadzovať.