4. marca 2024 sme sme online na diaľku zúčastnili podujatia v Slovinsku, na ktorom sme spoločne s partnerskými organizáciami Minority Rights Group Europe predstavili našu správu „Rovnosť v prístupe k spravodlivosti – odstránenie prekážok pre Rómov a Rómok pri uplatňovaní ich práv v prípadoch diskriminácie.“

Správa ponúka aktuálny pohľad na diskrimináciu Rómov a Rómok na Slovensku a v Slovinsku. Poznatky v nej vychádzajú aj z nášho intenzívneho monitoringu prípadov porušovania ľudských práv vo vylúčených rómskych komunitách na východnom Slovensku v roku 2023 a zabezpečovania bezplatnej právnej pomoci v mnohých týchto prípadoch.

Na podujatí sme zdieľali naše poznatky z intenzívneho monitoringu prípadov porušovania ľudských práv vo vylúčených rómskych komunitách na východnom Slovensku v roku 2023 a zabezpečovania bezplatnej právnej pomoci v mnohých týchto prípadoch.

Prezentovali sme aj viaceré odporúčania pre vládne inštitúcie na Slovensku aj národný antidiskriminačný orgán, za účelom odstraňovania pretrvávajúcich nedostatkov.

Správu si môžete prečítať na tomto mieste.

Správa bola vypracovaná a odprezentovaná v spolupráci s partnerskými organizáciami Minority Rights Group Europe a EPEKA, Slovinsko v rámci projektu „Presadzovanie rovnosti Rómov a Rómok na Slovensku a v Slovinsku“. Financované Európskou úniou.