Mestský súd Košice na svojom dnešnom pojednávaní oslobodil policajtov obžalovaných z týrania rómskych chlapcov na policajnej stanici v Košiciach, ktorého sa mali dopustiť v marci 2009.

Naša mimovládna organizácia od roku 2009 sprostredkováva poškodeným rómskym chlapcom bezplatné právne zastupovanie prostredníctvom spolupracujúcej advokátky, vrátane ich zastupovania pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.     

Mestský súd Košice rozhodol potom, ako v máji 2023 Ústavný súd SR zrušil oslobodzujúce rozsudky okresného a krajského súdu voči obžalovaným policajtom. Ústavný súd vytkol všeobecným súdom spôsob, ako pristúpili k hodnoteniu dôkazov, pričom dospel k záveru, že ich rozhodnutia nie sú ústavne akceptovateľné a ako také ich zrušil. Poukázal aj na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z februára 2023, ktorý taktiež vyhodnotil trestné konania vedené súdmi ako neefektívne.

Naše vyhlásenie reaguje na rozsudok, ktorý súd vyniesol na dnešnom pojednávaní. Písomné vyhotovenie rozsudku zatiaľ nebolo sťažovateľom ani ich právnej zástupkyni doručené. 

Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva na dnešný rozsudok reagoval:

„Rozhodnutie je pre nás obrovským sklamaním. V rámci našej práce aj v súčasnosti monitorujeme prípady policajného násilia voči príslušníkom a príslušníčkam rómskej menšiny. Toto rozhodnutie môže mať širšie negatívne dôsledky a okrem iného môže výrazným spôsobom odradiť iné osoby od toho, aby sa v prípadoch násilnej trestnej činnosti zo strany príslušníkov polície domáhali spravodlivosti. Toto rozhodnutie podľa nás ukázalo, že účinná právna ochrana pred policajným násilím je na Slovensku stále vzdialeným cieľom.“