Spoločne s organizáciami  a neformálnymi skupinami Amnesty International Slovensko, Možnosť voľby, Intymyta, o.z. Sapling, NEON sme pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydali tlačovú správu k porušeniam práv žien na Slovensku.

Uskutočnili sme zároveň spoločnú tlačovú konferenciu v Bratislave, ktorej sa za Poradňu zúčastnili naše kolegyne Agáta a Veronika, ktoré poukázali na pretrvávajúce porušovanie práv rómskych žien v rôznych oblastiach.

Rómske ženy na Slovensku aj naďalej čelia viacnásobnej diskriminácii. Najčastejšie sa s ňou stretávajú v oblasti zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravia. Pre rómske ženy na pôrodníckom oddelení nemocníc sú vytvorené segregované izby takzvané “ rómske izby”. Rómske dievčatá sú často krát vzdelávané v segregovaných školách, či triedach, kde dostávajú nekvalitné vzdelanie.

V minulosti bolo veľa rómskych žien nezákonne sterilizovaných bez ich informovaného súhlasu. Aj keď sa vláda v roku 2021 za túto prax rómskym ženám ospravedlnila, poškodené ženy dodnes márne čakajú na spravodlivosť. Národná rada SR koncom februára 2024 v prvom čítaní hlasovala o predloženom návrhu zákona, ktorý mal vytvoriť mechanizmus na odškodnenie poškodených žien. Návrh však nebol schválený.

“My rómske ženy, ktoré sme sterilizované už 20 rokov bojujeme za našu pravdu. Očakávali sme, že nás odškodnia, ale zákon neprešiel. Boli sme už tak blízko. Veríme, že jedného dňa nás odškodnia. Žiaľ poniektoré ženy, ktoré boli tiež sterilizované sa už svojej pravdy nedožili. Veľa rómskych žien je sklamaných s toho, že sa to veľa rokov ťahá.”

povedala naša kolegyňa Veronika za Poradňu pre občianske a ľudské práva.

Spoločná tlačová správa je dostupná na tomto mieste.