Mestský súdu Bratislava IV zamietol časť žaloby, ktorou sme sa domáhali, aby žalovaný štát zostúpený ministerstvom školstva napravil  segregáciu rómskych detí na základnej škole v obci Muránska Dlhá Lúka. Vyplýva to z jeho rozsudku zo dňa 21.5.2024, ktorý nám bol doručený v týchto dňoch. O segregácii na tejto škole v júli 2023 už právoplatne rozhodol Najvyšší súd SR. Mestský súd rozhodoval len o časti žaloby, ktorou sa domáhame nápravy protiprávneho stavu na danej škole. Naša mimovládna organizácia vedie od roku 2015 v tejto veci strategické súdne konanie.