Okresný súd Bratislava I vyniesol rozsudok v prípade diskriminácie Róma, ktorý pre svoj etnický pôvod nebol obslúžený v jednej z kaviarní v Lučenci. Žalovaná strana sa mu musí za diskrimináciu ospravedlniť a finančne ho odškodniť. Poškodenému Rómovi sme v Poradni sprostredkovali bezplatné právne zastúpenie v tomto antidiskriminačnom spore v rámci nášho programu strategického vedenia súdnych sporov v prípadoch diskriminácie.