Okresný súd Bratislava III rozsudkom zo dňa 6.2.2020 zamietol verejnú žalobu našej mimovládnej organizácie proti Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom školstva SR, ktorou sme namietali segregáciu rómskych detí na základenej škole v obci Muránska Dlhá Lúka a neprijatie účinných opatrení na jej odstránenie. Žalobu sme podali v roku 2015 v dôsledku medializovanej výstavby modulovej školy v tesnej blízkosti miestnej segregovanej rómskej komunity.  Proti rozhodnutiu sme podali odvolanie. Rozhodnutie tak ešte nie je právoplatné.