Verejnou žalobou, ktorú sme podali v roku 2010  sa domáhame, aby súd určil, že ustanovenie § 3 ods. 4 písm.b) zákona č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí  má diskriminačný dopad na ženy a zvlášť na sociálne znevýhodnené rómske ženy a ich deti.  Rozsudok bol potvrdený rozsudkom Krajského súdu v Bratislave, proti ktorému sme podali dovolanie. O našom dovolaní rozhoduje Najvyšší súd SR.