Najvyšší súd SR dňa 15.12.2022 vyhovel dovolaniu našej MVO proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave ktorý v apríli 2016 potvrdil rozsudok prevej inštancie, ktorý v decembri 2016 zamietol verejnú žalobu iniciovanú podľa antidiskriminačného zákona proti Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom školstva SR a mestu Stará Ľubovňa. Najvyšší súd rozhodol, že vzdelávaním rómskych detí v etnicky homogénnej škole v blízkosti miestnej znevýhodnenej rómskej komunity dochádza k ich diskriminácii na základe etnickej príslušnosti. Potvrdil pritom zodpovednosť žalovaného štátu zastúpenom ministerstvom školstva a mesta Stará Ľubovňa ako zriaďovateľa školy, ktoré podľa neho neprijali dostatočné preventívne opatrenia na odstránenie danej diskriminácie rómskych detí.