Mestský súdu Bratislava IV rozsudkom z dňa 21.5.2024 nezaviazal žalovaný štát zostúpený ministerstvom školstva k odstráneniu segregácie rómskych detí na základnej škole v obci Muránska Dlhá Lúka. Naša MVO vedie od roku 2015 v tejto veci strategické súdne konanie. O segregácii na tejto škole v júli 2023 už právoplatne rozhodol Najvyšší súd SR. Mestský súd rozhodoval len o časti žaloby, ktorou sa domáhame nápravy protiprávneho stavu na danej škole. Rozhodnutie nie je právoplatné a podáme voči nemu odvolanie.