Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozsudkom v prípade T.K a Ostatní proti Slovenskej republike z 5. marca 2024 vzal na vedomie uzatvorenie zmieru medzi vládou Slovenskej republiky a troma Rómami, ktorí čelili násiliu počas policajnej razie vo Vrbnici v roku 2015. K uzatvoreniu zmieru došlo z na základe iniciatívy Súdu, ktorý vyzval strany k mimosúdnemu urovnaniu poukazujúc aj na jeho rozsudok v prípade policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2020. Poškodených policajnou raziou zastupovala advokátka spolupracujúca sa našou MVO.