Okresný úrad v Prešove a Ministerstvo školstva SR nemajú povinnosť prijať účinné opatrenia na odstránenie segregovaného vzdelávania rómskych detí na základnej škole v obci Terňa. Svojím rozsudkom z 20.8.2020 to potvrdil Krajský súd v Prešove, ktorý sa tak stotožnil s rozhodnutím Okresného súdu Prešov z februára 2019.