Vo februári 2021 sme zaslali vláde SR výzvu na prijatie účinných opatrení na posilnenie nezávislosti a kvality vyšetrovania násilnej trestnej činnosti príslušníkov polície v nadväznosti na ostatné rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva proti Slovensku, ktoré sme dosiahli v prospech poškodených Rómov a Rómiek.