V decembri 2023 sme listom obrátili na Ministra spravodlivosti SR a vyzvali ho k tomu, aby sa angažoval smerom k zabezpečeniu spravodlivosti pre nezákonne sterilizované rómske ženy. Našou výzvou reagujeme predovšetkým na skutočnosť, že návrh odškodňovacieho zákona v tejto veci bol ako poslanecký návrh predložený na rokovanie aktuálnej 6. schôdze Národnej rady SR. Ministra spravodlivosti žiadame o to, aby sa zasadil za schválenie predloženého zákona a aby jeho schválenie stanoviskom podporila vláda SR. Zároveň však poukazujeme na to, že predložený návrh má podstatné nedostatky, ktoré musia byť v rámci rokovania Národnej rady SR o ňom odstránené.