V júli 2022 sme Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie zaslali podanie, v ktorom popisujeme viaceré nedostatky v uplatňovaní Medzinárodného dohovoru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie zo strany slovenskej vlády vo vzťahu k rómskej menšine u nás. Pozornosť v ňom venujeme okrem iného otázkam porušovania reprodukčných práv rómskych žien, nedostatkom vo vyšetrovaní policajného násilia, porušovaniu práva rómskych detí na vzdelanie, nedostatkom v prístupe k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie a diskriminačným dopadom pandémie na znevýhodnených Rómov a Rómky.