V marci 2023 sme v rámci medzirezortného pripomienkového konania podali pripomienky k legislatívnemu zámeru zákona o jednorazovom finančnom odškodnení žien sterilizovaných v rozpore s právom, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR.