Vo februári 2024 sme sa na ministerku zdravotníctva obrátili s výzvou, aby zo svojej pozície prijala účinné opatrenia na odstránenie a prevenciu diskriminácie rómskych žien v oblasti zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie. V apríli 2024 nám ministerstvo zdravotníctva zaslalo svoju reakciu.