Ministerstvo práce listom odmietlo našu výzvu na zmenu viacerých právnych ustanovení v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré majú podľa nášho právneho názoru neprimerane negatívny dopad a znevýhodnené rómske ženy a v konečnom dôsledku zakladajú ich diskrimináciu.